Arthur Findlay College ~ Course 15v 2021 ~ Online Course Via Zoom

Lördag 17 april – tisdag 20 april 2021 med Mai Ottosson CSNU, Chris Drew CSNU, minister Colin Bates och Lynn Probert CSNU. (Kostnad £ 370,00 per person)

Tid 10.00 – 17.00 DAGLIG UK TID som deltar som dagstudent i 4 dagar i Arthur Findlay College Zoom Room. Vi ber dig att se till att du kontrollerar din egen tidszon.

Denna klass passar alla nivåer av erfarenhet av mediumistisk och andlig utveckling från nybörjare till avancerade nivåer av kunskap.
Dagskursavgiften inkluderar all onlineundervisning på engelska översatt till SVENSKA. Alla deltagare MÅSTE prata svenska, så eleverna kan delta i alla gruppsessioner med andra studenter.
Du behöver tillgång till en dator med internetåtkomst, en mikrofon och en videofacilitet.

Kurser hålls i UK TIME ZONE, London tidszon. Kontrollera din egen tidszon.
Kurser börjar kl                10.00
Kursens sluttid                 17.00

Första sessionen         10.00 – 12.00
Paus                                    12.00 – 13.00
Andra sessionen         13.00 – 15.00
Paus                                    15.00 – 15.30
Tredje sessionen         15.30 – 17.00

Online svenska veckan

Även du vi inte kan träffas personligen på det vackra college med dess omgivningar kan vi fortfarande komma tillsammans och tillbringa några underbara dagar tillsammans.

Varje dag tar någon från teamet dig med på en resa och delar med sig av sin kunskap och visdom från sin egen erfarenhet.

Du kommer att börja varje dag med en liten introduktion från läraren om sig själva och vad de tycker är viktigt när de utvecklas. Ge dig deras kunskap och förståelse från sin egen resa.

Detta är fyra dagars intensivt arbete för att du ska förstå ditt eget medium bättre och kanske ta ett steg för att bli mer självsäker.

Vi ser alla fram emot att träffa dig igen

Lördag: Mia Ottosson

Söndag: Chris Drew

Måndag: Colin Bates (Trance och healing)

Tisdag: Lynn Probert

Online Swedish Week

Swedish Week Online with Mai Ottosson CSNU, Chris Drew CSNU, Minister Colin Bates and Lynn Probert CSNU. Saturday 17th April – Tuesday 20th April 2021. (Cost £370.00 per person).

Time 10.00 am – 17.00 pm DAILY UK TIME attending as a day student for 4 days in the Arthur Findlay College Zoom Room. We kindly ask that you please ensure that you check your own time zone.

This class is suitable for any level of experience of Mediumistic and Spiritual development from beginners through to advanced levels of knowledge.
Day course fee includes all online tuition in English translated into SWEDISH. All attendees MUST speak Swedish, so students are able to participate in all group sessions with other students.
You will need access to a computer with internet access, a microphone and video facility.

Courses are held in UK TIME ZONE, London time zone. Please check your own time zone.
Courses start at 10.00 am
Course end time 17.00 pm

Online Swedish Week

Even thou we can’t meet in person at the beautiful college with its surroundings we can still come together and spend some lovely days together.

Every day someone from the team will take you on a journey and share their knowledge and wisdom from their own experience.

You will start every day with a small introduction from the teacher about themselves and what they feel is important when developing. Give you their knowledge and understanding from their own journey.

This is four days of intensive work for you to understand your own mediumship better and maybe take a leap to become more confident.

We are all looking forward to seeing you again

Saturday: Mia Ottosson

Sunday: Chris Drew

Monday: Colin Bates (Trance and healing)

Tuesday: Lynn Probert

 

To book please go to: https://www.arthurfindlaycollege.org/course-instance/course-15v-2021-online-course-via-zoom-17-20-apr-2021/